_MG_8005Hviezdny tréner Ing. Eduard Slimák

Je členom Interklubu od 1.2.1982. Počas svojej tanečnej kariéry sa stal s Marikou Štempelovou majstrom Slovenska v štandardných tancoch (1989,1990,1991 ) aj v latinsko-amerických tancoch (1989,1990,1991), a ako člen formácie od roku 1984 (Brémy – prvá historická účasť Interklubu na majstrovstvách sveta) dopomohol Interklubu k postupu do finále Majstrovstiev sveta ( 1986-Doetinchem,NL ). Od roku 1991 pracoval v Hannoveri v tanečnom klube Meiners. Po návrate do Interklubu (1999) sa podieľa na príprave a výchove tanečných párov Interklubu a formácie Interklubu (tréner I.tr. v tanečnom športe ). V roku 2012 bol slávnostne uvedený do Siene slávy slovenského tanečného športu v ktg. Medzinárodné legendy.

_MG_8012Vizionárka Mgr. Petra Slimáková

Je členkou Interklubu od 1.9.2003. Po ukončení tanečnej kariéry sa veľmi aktívne venuje svojej trénerskej činnosti (tréner III. triedy SZTŠ), kde sa jej za krátky čas podarilo podieľať sa na výchove juniorských majstrov SR V. Danilova a N. Horváthovej, ako aj ďalších finalistov a semifinalistov MSR. Od roku 2013 je členkou vedenia Interklubu. Jej hlavnou oblasťou realizácie v Interklube je marketing a propagácia. Je autorkou myšlienky Dancehaus a zastrešuje ho organizačne i manažérsky.

 

 

 

Jakub Kazík 3Manažér Jakub Kazík

Jakub má magisterský titul v malom a strednom podnikaní, jeho organizačné schopnosti pomáhajú vytvárať nezabudnuteľné akcie našim zákazníkov. Je veľmi cieľavedomý a pre neho nie je nič prekážkou. Ak neorganizuje akcie vždy rád vytancuje mladé ale aj staršie dámy. Jakub je s Interklubom spojený úplne od jeho tanečných začiatkov, má vytancovanú najvyššiu kategóriu v štandardných tancoch. Je niekoľko násobným majstrom Slovenska vo formáciách a finalistom akademických majstrovstiev Slovenska v štandardných tancoch, finalista majstrovstiev sveta a Európy vo formáciách.

 

Náš latinár Mgr. Zsolt Luko

Diplomovaný tréner tanečného športu 5. najvyššieho kvalifikačného stupňa. Ukončené štúdium na FTVŠ UK v Bratislave, študijný odbor: učiteľstvo – učiteľ telesnej výchovy a športu so špecializáciou: tréner tanečného športu.
Aktívne sa venuje tancovaniu LAT od svojich 15. rokov. Ako tréner pôsobí od roku 2003.
Prvý klub, v ktorom pôsobil bol TPS Focus Moldava nad Bodvou (rok 1998 – 2002) – (TPS – tanečno-pohybové štúdio), neskôr člen (rok 2002 až 2006) TK Duo Istrochem Bratislava, následné vycestovanie do Portugalska (2005) a dodnes pôsobí ako člen SZTŠ bez klubovej príslušnosti. Je co-trénerom viacerých finalistov i majstrov Slovenska (Buranský – Imbondo, Buranský – Štefková, Novák – Ďurtová,…).

Ing. Igor Földes 

“To, čo sa má v budúcnosti stať veľkým, rodí sa z nepatrných začiatkov.”

Je členom vedenia Interklubu na pozicii projektový manažér od 1.10.2014. O dianie v Interklube sa začal aktívne zaujímať od roku 2006 v súvislosti s úspešnou tanečnou kariérou jeho syna. Pracovne pôsobí dlhodobo v obchodnej sfére na  manažérskych pozíciach.

Kontakt: vajnory@interklub.sk

376475_2555610502354_544191262_n (1)Mgr. Aneta Janoviaková

„Tanec je moja láska, moja vášeň, moje endorfínky…Bez tanca by môj život nikdy nemal zmysel…“

Tancuje od svojich piatich rokov. Kategóriu S dosiahla v ŠTT i LAT. Medzi jej najväčšie úspechy patrí titul: Majsterka SR v STT a 10 T v JUN, majsterka SR v STT formáciách, finalistka ME v STT formáciách, finalistka MSR v 10 T. Je absolventkou FTVŠ so špecializáciou tanečný šport. Je držiteľkou trénerskej licencie 5. kvalifikačného stupňa a rozhodcovskej licencie kategórie S. Venuje sa športovej a tanečnej pohybovej príprave detí a vychováva zverencov v latinsko- amerických tancoch.

Elena Kožíková

Jogu som začala cvičiť v roku 1993. Svoj prvý certifikát – Osvedčenie učiteľa jogy od Jogovej spoločnosti, člena Slovenskej asociácie jogy, ktorá je členom EUY, som získala v r. 2004. Dekrét učiteľa jogy 2.triedy Jogovej spoločnosti, ktorá je členom Slovenskej asociácie jogy a EUY som získala v r. 2006. V roku 2011 mi bola Jogovou spoločnosťou udelená Licencia učiteľa jogy 2.triedy. Venujem sa cvičeniu hathajogy. Cvičenie je zamerané zdravotne a kondične. Hodiny vediem v priateľskej a nesúťaživej atmosfére, aby mal každý možnosť sa úplne uvoľniť a precítiť radosť z pohybu, sebauvedomenia a precítenia  každej jednej cvičebnej polohy. Joga ma, od prvého kontaktu s ňou, oslovila svojim širokým záberom a stále sa snažím vytvoriť rovnováhu medzi telesným cvičením a psychickou harmóniou. Joga prirodzene rozvíja úctu k životu, pravde a k trpezlivosti. Skľudňuje myseľ a upevňuje vôľu. Snažím sa postupne priviesť svojich cvičencov aj k samostatnému cvičeniu doma, aby sa aj pre nich stalo cvičenie jogy ich každodennou radostnou potrebou, akou je už po dlhé roky aj pre mňa.